Stef Decoene is dr. in de psychologie. Hij is docent criminologische en forensische psychologie aan de V.U.B. Vakgroep Criminologie.
Hij heeft een ruime ervaring in het werken met volwassen en adolescente plegers van ernstig normoverschrijdend gedrag, verzorgt in Vlaanderen en het buitenland opleidingen en trainingen op het gebied van de forensische/criminologische psychologie, en ondersteunt organisaties bij visieontwikkeling inzake forensische behandeling en psychodiagnostiek.

Hij is erkend psycholoog (erkenningsnummer: 621107541).

Een meer uitgebreid C.V. met gedeeltelijke publicatielijst is te vinden op http://www.vub.ac.be/SCRI/index.php?page=bio&pid=8