Opleidingen


LiSn is in Vlaanderen een pionier in het aanbieden van state-of-the art opleidingen, trainingen, en supervisies.

We bieden onder andere opleidingen in verband met

  • Psychopathie en ontwikkeling van psychopathie;
  • Forensische Case Formulation (bij jongeren en volwassenen);
  • Sterktegericht what-works behandeling;
  • Omgaan met persoonlijkheidsstoornissen bij delictgerichte behandeling;
  • Forensische (psycho)diagnostiek;

We trainen het gebruik van

  • de Psychopathie Checklist in volwassen en jongerenversie (PCL-R en PCL:YV);
  • What Works risicotaxatieinstrumenten (in volwassenen en/of jongerenversies). LSI-CMI, YLS:CMI. Andere instrumenten worden occassioneel mee in training opgenomen;
  • trainingen taxatie van kans op seksuele en geweldsrecidive (o.a. HCR-20V2, SVR-20, STATIC, VRAG/SORAG ….)
  • Algemene Forensische Psychodiagnostiek (inclusief aandacht voor psycholegale competenties);

Voor meer informatie, voor verkenning van een opleiding of training naar maat, of voor de organisatie van een opleiding binnen de eigen setting, kan u mailen naar info@lisn.be of via ons contactformulier.  

teamsupervisie, en veranderingsmanagement binnen behandelorganisaties

LiSn biedt instellingen en diensten supervisie op maat aan, gericht op het beter implementeren van forensische (delict-gerichte) visie en forensiche behandeling en diagnostiek, in het bijzonder vanuit een sterktegerichte What-Works benadering.

Voor meer informatie kan u steeds mailen naar info@lisn.be of via ons contactformulier.