LiSn bundelt de expertise van enkele gedragsdeskundigen en behandelaars die in functie van specifieke vragen op het domein van (ernstig) probleemgedrag dat soms ook strafbaar zal zijn, een wetenschappelijk gefundeerd aanbod kunnen doen: multidisciplinaire (forensische) diagnostiek, opleiding, training en supervisie voor hulpverleners en organisaties, én gespecialiseerde sociaal-cognitieve interventies én behandeling t.a.v. wie probleemgedrag stelt of gesteld heeft, of wie slachtoffer is van dergelijk probleemgedrag.

LiSn verwijst zowel naar ons werkwijze als naar onze doelstelling. Luisteren is Samen nadenken. Onze methodieken geven de cliënt een actieve plaats, en steunen op wederzijds respect en vertrouwen doorheen het behandelingsproces. We werken samen met onze cliënt bij het formuleren en realiseren van behandeldoelen. We noemen dit cliënt-gedirigeerd werken. LiSn betekent ook: Let it Stop now. Want ook dat is ons doel. Er moet een negatieve cirkel doorbroken worden. We gaan er immers van uit dat probleemhandelen kan verdwijnen en vervangen worden door handelen dat de levenskwaliteit van anderen respecteert, en voor de cliënt niet langer tot (vaak juridische) problemen leidt.

Probleemanalyse en delictgerichte behandeling

Wie het gevoel heeft dat hij stap voor stap dichter komt bij het stellen van ernstig probleemgedrag, kan bij LiSn terecht voor een diepgaande probleembespreking en probleemanalyse, het samen zoeken naar wat het probleemgedrag veroorzaakt, en uitklaren wat de beste aanpak wordt om kans op echt of herhaalde probleemgedrag betekenisvol te verminderen. Lees meer  

Opleidingen

LiSn is in Vlaanderen een pionier in het aanbieden van state-of-the art opleidingen, trainingen, en supervisies. Lees meer  

Voorlichting en preventie

LiSn wil niet alleen nadenken over effectieve diagnostiek en behandeling, maar wil ook bijdragen tot een beter preventie van normoverschrijdend gedrag. Lees meer